Kế hoạch đưa lỗ luỹ kế vượt 3.000 tỷ đồng, Đạm Hà Bắc sẽ… âm vốn chủ sở hữu

ngày 19/05/2018

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc – mã chứng khoán DHB) vừa công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

Theo đó, ĐHĐCĐ Đạm Hà Bắc đã chính thức thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với mức lỗ dự kiến khoảng 720,6 tỷ đồng.

Nên nhớ là nguồn vốn chủ sở hữu của Đạm Hà Bắc vào cuối năm 2017 chỉ còn 434 tỷ đồng, như vậy, với kế hoạch lỗ hơn 720 tỷ đồng trong năm nay thì công ty này có thể sẽ bị âm vốn chủ khoảng 286,2 tỷ đồng.

Cụ thể, trong kế hoạch năm nay, Đạm Hà Bắc đặt mục tiêu doanh thu 2.711,5 tỷ đồng, trong riêng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 2.652 tỷ đồng và sẽ không có doanh thu hoạt động tài chính.

Tuy vậy, công ty này vẫn dự trù nguồn kinh phí trong năm ở mức cao, lên tới 3.371,6 tỷ đồng. Cụ thể, chi phí giá vốn hàng bán là 2.383 tỷ đồng và chi phí tài chính ở mức 853,4 tỷ đồng.

Đạm Hà Bắc vẫn chưa thể thoát khỏi thua lỗ trong bối cảnh giá vốn hàng bán quá cao, doanh thu không đủ bù chi phí
Đạm Hà Bắc vẫn chưa thể thoát khỏi thua lỗ trong bối cảnh giá vốn hàng bán quá cao, doanh thu không đủ bù chi phí

Trên cơ sở đó, mức tiền lương bình quân người lao động được nâng lên 6,5 triệu đồng/người/tháng và số người lao động trong công ty cũng tăng lên 1.369 người.

Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng thống nhất mức thù lao hàng tháng của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm nay là 4 triệu đồng và của Uỷ viên HĐQT (4 người) là 3 triệu đồng. Thù lao hàng tháng của Thành viên Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng.

Trong năm 2017, doanh nghiệp này đã lỗ 606,2 tỷ đồng, qua đó, đẩy lỗ luỹ kế vào cuối năm 2017 lên 2.334,6 tỷ đồng. Mặc dù vậy, con số lỗ này đã giảm đáng kể so với kế hoạch lỗ đặt ra trước đó là 847,4 tỷ đồng.

Năm vừa rồi, Đạm Hà Bắc đã 2.607,4 tỷ đồng tổng doanh thu, đạt gần 97% kế hoạch. Trong khi đó, tổng chi phí lên tới 3.213,7 tỷ đồng (thực hiện 90,6% kế hoạch). Chiếm phần lớn chi phí là giá vốn hàng bán với con số 2.332,3 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng “ngốn” 727,7 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng vượt gần 28% kế hoạch, ở mức 66,4 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp vượt 22% kế hoạch với 85,8 tỷ đồng.

Trong năm, mức lương bình quân của 1.331 lao động của Đạm Hà Bắc hưởng mức tiền lương bình quân gần 5,8 triệu đồng/người/tháng, chỉ đạt 97,9% kế hoạch lương đặt ra.

Mới đây, Đạm Hà Bắc cũng đã công bố báo cáo tài chính quý I/2018 với kết quả lỗ hợp nhất hơn 83,4 tỷ đồng (con số này giảm đáng kể so với mức lỗ 216,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2017).

Việc giảm lỗ chủ yếu nhờ doanh thu bán hàng hoá dịch vụ tăng và giảm được chi phí quản lý do tiết kiệm chi phí tối đa. Như vậy, lỗ luỹ kế đến 31/3/2018 của Đạm Hà Bắc là 2.417,8 tỷ đồng.

Bích Diệp

Nguồn Dân trí

 

Báo hợp tác - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Đơn vị chủ quản: Tập đoàn 604 - ICC-TECHNOLOGY

Hotline: 0934.90.80.70
Nhắn tin facebook Zalo: 0934.90.80.70 SMS: 0934.90.80.70